Pályázat

GINOP Plusz-3.2.1-21 „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül”

A kedvezményezett neve: RUSTIC ”96” Kft.

A képzés elnevezése: Munkavállalók fejlesztése rugalmas szemléletmód (Reziliencia)

A képzés célja: A résztvevők megértsék és elsajátítsák a rugalmas szemléletmód alkalmazását a mindennapokban.

A képzés részletes bemutatása: A képzésben résztvevő képes lesz a rugalmas gondolkodásmód elemeit elsajátítani, és lehetősége lesz a képzés ideje alatt ezeket begyakorolni. Így a mindennapok kihívásaira képesek lesznek gyorsabban reagálni. A képzési program tartalma:

 • Reziliencia mint szemlélet, gondolkodásmód
 • A Reziliencia hat pillére
 • Önismeret és készségek: pozitív gondolkodás fejlesztése, a „tanult tehetetlenség” attitűd visszaszorítása.
 • Érzelmi intelligencia fejlesztése
 • Kommunikációs hatékonyság fejlesztés (reziliencia a kom-munikációban)
 • A rugalmas idő- és erőforrás gazdálkodás

A képzés elnevezése: A szervezet és az egyén ellenálló képességének fejlesztése (Reziliencia fejlesztés)

A képzés célja: A szervezetek és a munkavállalóik megértsék és elsajátítsák a rugalmas szemléletmód alkalmazását a mindennapokban.

A képzés részletes bemutatása: A képzésben résztvevő képes lesz a rugalmas gondolkodásmód elemeit elsajátítani, és lehetősége lesz a képzés ideje alatt ezeket begyakorolni. Így a mindennapok kihívásira képes lesz gyorsabban reagálni, valamint ezáltal a szervezet pszichikai ellenálló képessége is fejlődik. A képzés tartalma:

 • A stressz és konfliktus szerepe a magánéletben és a munkában.
 • Konfliktus megoldási készségek gyakorlatai.
 • Konfliktustérkép/ tipológia, stressztérkép.
 • Az agilis érzelmi reakció terve
 • A figyelem és a munka
 • Generáció váltás a vezetésben
 • Önállóság és felelősség vállalás
 • Alkalmazkodás és együttműködés
 • Egyéni cselekvési terv a kommunikációs hatékonyság fej-lesztésre
 • DISC módszer
 • Leggyakoribb problémák azonosítása
 • Megalapozott döntések meghozatala
 • Az altalunk végzett tevékenységek értékei

A szerződött támogatás összege: 14 029 600 Ft

A képzések tervezett befejezési dátuma: 2024.11.29.